درباره ما

به ماتیکانخوش آمدید.

ماتیکان شبکه اجتماعی حرفه ای بدون مرز ، فارغ از هر گونه جهت گیری های سیاسی - مذهبی است که همه افراد در بستری پویا و آزاد بتوانند با پرورش ایده ها و ایجاد فرصت های جدید به شکوفایی اجتماعی و حرفه ای برسند و بدین گونه جهانی زیباتر بسازند.

  • ما کی هستیم؟ 

ماتیکان در سال 1395 از طریق همدلی و همکاری شبانه روزی جمعی از نوابغ و متخصصان ایرانی با ایده از مضامین جهان شمول منشور حقوق بشر کوروش کبیر در راستای برابری، شادی، یاری رسانی، آزادی بیان، عقیده و تعامل افکار با ارج نهادن به والاترین ارزش های اخلاقی و انسانی (پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک) تأسیس شده و سعی دارد در کنار ایجاد بهترین شبکه اجتماعی به توانمند سازی افراد و شکوفایی مهارتهای حرفه ای آنان نیز بپردازد و ما تلاش می کنیم یکی از بهترین ها با حضور شما و در کنار شما باشیم.

  • چشم انداز:

ایجاد فرصت های برابر اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی جهت ارتقای سطح کیفی زندگی برای همه.

  • ماموریت:

ایجاد بزرگترین شبکه اجتماعی حرفه ای برای بهبود سطح کیفی زندگی.

  • شعار ماتیکان :

حرفه ای شدن رؤیا نیست !

  • اهداف:
  • به کار گیری الزامات و استانداردهای بین المللی در جهت بهبود کیفیت زندگی امروزی.
  • تعهد به بهبود مستمر و اثر بخشی سیستم های مهندسی ارزش((VE، مدیریت کیفیت جامع(TQM)، تحقیق و توسعه (R&D)، مدیریت ایمنی بهداشت و زیست محیطی (HSE).
  • تلاش در جهت حفظ نیروهای حرفه ای و شکوفایی همه جانبه منابع انسانی و مشارکت موثر آنها در فعالیت ها و تامین اهداف کمی و کیفی به عنوان یکی از مهم ترین اصول در جهت پایداری و توسعه شبکه حرفه ای.
  • اولویت دادن به نیازهای کاربران و برقراری ساز و کارهای لازم جهت تحقق آنها و هم چنین ایجاد بستری امن برای فعالیت آنها.
  • تلاش برای حفظ کاربران وفادار از طریق توجه به نیازهای اجتماعی و حرفه ای آنان.