محمدرسول نجفی Cover Image
User Image
کشیدن و جابجا کردن رویه
محمدرسول نجفی Profile Picture

ارزش آدم به چیست؟

یک شمش آهن را در نظر بگیرید که ارزش آن ۵ دلار است.
اگر از این شمش آهن در کوره آهنگری، نعل اسب بسازید ارزش آن ۱۰ دلار خواهد شد.
چنانچه همین شمش را به یک کارگاه سوزن سازی بدهیم، بهای سوزن های ساخته شده از آن بالغ بر ۳۲۸۵ دلار خواهد بود.
ولی اگر این شمش را به یک کارخانه ساعت سازی بدهیم، قیمت فنرهای ساعتی که نهایتا از آن ساخته می شود ۲۵۰۰۰۰ دلار خواهد شد.
در واقع، تفاوت ارزش ایجاد شده بین ۵ دلار و ۲۵۰۰۰۰ دلار است.

شما با خودتان چه می کنید؟
از خودتان چه می سازید؟
چه قدر به ارزشتان اضافه می شود؟

لطفا برای پسندیدن ، نظر دادن و به اشتراک گذاشتن وارد حساب خود شوید!